עובד מדינה, מגיע לך יותר ! אנו מזמינים אותך להצטרף בדרך מהירה ופשוטה וליהנות מדמי ניהול מהנמוכים בישראל!

טבלה השוואתית בדמי הניהול מהפקדות ומצבירה במיטב דש פנסיה מקיפה:
  פנסיה לעובדי מדינה דמי ניהול מקסימלים ע”פ חוק
דמי ניהול מהפקדה 0.45% 6.0%
דמי ניהול מצבירה 0.045% 0.5%
פנסיה לעובדי מדינה
דמי ניהול מהפקדה 0.45%
דמי ניהול מקסימלים ע”פ חוק 6.0%
פנסיה לעובדי מדינה
דמי ניהול מצבירה 0.045%
דמי ניהול מקסימלים ע”פ חוק 0.5%

שים לב! נוסף על דמי הניהול, רשאית החברה המנהלת לגבות מהנכסים המנוהלים בקופה הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות. שיעורי ההוצאות הישירות שנגבו בשנה החולפת מוצגים באתר האינטרנט של החברה המנהלת בכתובת:meitavdash.co.il
שירות לקוחות ותמיכה טכנית